Ovdje ste:: SOLidarnost Potrebna pomo?!
 
 

Potrebna pomo?!

Ispis
Ibrahimovi? (Salke) Ajka ro?ena 1956. godine u Vitinici, udata u Zaseok, Op?ina Sapna. Majka ?etvoro djece, dvoje maloljetne, najmla?a k?erka ima 9 godina i supruga je ratnog vojnog invalida.


Ibrahimovi? Ajka je oboljela od opasne bolesti proirenja krvnih sudova mozga i glave (Aneurizmatsko proirenje krvnih sudova, aneruisma arteria carotis interne siniste et dextre) i potrebna je operacija, koja se moe uraditi u Beogradu (U BIH se ova operacija ne radi). Operciju je potrebno uraditi to prije, u slu?aju pucanja krvnih sudova prognoze su najgore. Neurohiruzi ?esto ovu bolest opisuju kao tempiranu bombu.

Teko je predvidjeti dalji tok razvoja bolesti i s toga je potrebno ovu operaciju napraviti to prije i ivot ove majke ovisi o svima koji mogu pomo?i da se novac za ovu operaciju sakupi. Za operaciju u Beogradu je potrebno 18, 500 eura, suma nije mala, ali ljudski ivot vrijedi puno vie i ne dozvolimo da se ugasi jo jedan. Sva potrebna dokumentacija i nalazi su spremni, za nastavak ovog ivota potrebna je jo pomo? svih onih koji su u mogu?nosti da pomognu. Omogu?imo djeci da odrastaju uz majku. Ako drava ne vodi brigu o svojim stanovnicima, potrudimo se da bar mi!!!
Brojevi iro ra?una na koji moete izvriti uplate su:

Ibrahimovi? Ajka

NLB Tuzlanska Banka

Dinarski: 132730000000566 - 102767195

Devizni: IBAN: BA391321410276722509
SWIFT-BIC: TBTUBA22
 
 
 
 

CB Login