Ovdje ste:: SOLidarnost
 
 

Ispis
Ibrahimovi? (Salke) Ajka ro?ena 1956. godine u Vitinici, udata u Zaseok, Op?ina Sapna. Majka ?etvero djece, dvoje maloljetne, najmla?a k?erka ima 9 godina i supruga je ratnog vojnog invalida.     
               

Ibrahimovi? Ajka je oboljela od opasne bolesti proirenja krvnih sudova mozga i glave (Aneurizmatsko proirenje krvnih sudova, aneruisma arteria carotis interne siniste et dextre) i potrebna je operacija,  koja se moe uraditi u Beogradu (U BIH se ova operacija ne radi).  Operciju je potrebno uraditi to prije, u slu?aju pucanja krvnih sudova prognoze su najgore. Neurohiruzi ?esto ovu bolest opisuju kao tempiranu bombu.

Teko je predvidjeti dalji tok razvoja bolesti i s toga je  potrebno ovu operaciju napraviti to prije i ivot ove majke ovisi o svima koji mogu pomo?i da se novac za ovu operaciju sakupi.  Za operaciju u Beogradu je potrebno 18, 500 eura, suma nije mala, ali ljudski ivot vrijedi puno vie i ne dozvolimo da se ugasi jo jedan. Sva potrebna dokumentacija i nalazi su spremni, za nastavak ovog ivota potrebna je jo pomo? svih onih koji su u mogu?nosti da pomognu.  Omogu?imo djeci da odrastaju uz majku. Ako drava ne vodi brigu o svojim stanovnicima, potrudimo se da bar mi!!!

Brojevi iro ra?una na koji moete izvriti uplate su:

Ibrahimovi?  Ajka

Dinarski:  132730000000566
Devizni:    IBAN:BA  391321410276722509

SWIFT: TBTUBA22

U slu?aju da postoje nejasno?e moete se obratiti na broj  062/665-518 ili 035/590-052

Dokumentaciju o lije?enju i odborenje o sakupljenju pomo?i izdato od op?ine Sapna moete vidjeti u prilogu.

PRILOZIM.A., SapnaOnLine
 
 
 
 

CB Login