Jedna ljudska sudbina

Ispis
Hamza Memi? ivi u Vitinici i ima 88 godina. ivi sam u svojoj ku?i koju je izgradio poslije rata. Bio je u vojsci JNA pa su ga za vrijeme rata Nijemci, kao i brojne druge Bonjake,  otjerali u zatvor u Be?, gdje je godinu dana jedva preivljavao bez dovoljnih koli?ina hrane.


Nakon teke godine, u kojoj je jedva ostao na ivotu, Rusi su ga oslobodili. Tako se vratio ku?i i nastavio normalan ivot, kakav se u to vrijeme ivio na ovim prostorima, pogo?enim destrukcijom u 2. svjetskom ratu. Hamza ima tri sina i dvije k?erke, koji ga, kako kae, rijekto, skoro nikako ne obilaze.

On nema penziju, niti kakva druga primanja ali kao to i sam kae: Lahko je kad je ?ovjek u?evan pa u?i jasine i hatme i od toga i ivi. Hamza se brine sam o sebi, niko mu ne prua pomo?.  Pored svoje ku?e ima malu ba?u u kojoj sije krompir, luk i ito, te se tako prehranjuje. On se uprkos svemu to je proao kroz ivot jo uvijek raduje malim stvarima, tako smo mu mi svojom posjetom izmamili osmijeh na lice i prava je teta to gostiju u njegovoj ku?i nema vie.

elimo mu jo puno godina da proivi u zdravlju i sre?i.
A. Mustafi?; tekst je objavljen i u Sehari, broj 17.