Ovdje ste:: SOL STAV Kolumna
 
 

Kolumna

Ispis
Bosna i Hercegovina je siromana ako ju se pogleda kroz prizmu medija na virtuelnoj svjetskoj mrei. Naalost je to odraz naih skromnih apetita. Vie od  polovine medija na webu li?e jedni na druge, ne samo vizuelno nego i sadrajem.

(Ne)ostajte ovdje: Koalicija sa koferima

Ispis
Oni to se jagme, otimaju, plijene... oni to ne znaju gdje ive, svoje su potomke uhljebili. A hiljade obi?ne bosanske djece, to zadnji fening troe kako bi jednom u ivotu otili na Bilino polje i poderali glas navijaju?i za Deku, Misimovi?a, Pjani?a, Ibievi?a...

Ispis
U zadnje se vrijeme polahko razilazi magla nejasno?a, koja je dugo vremena obavijala bonja?ku prolost. Naziru se nove metode i modeli prou?avanje bonja?ke historije i kulturalne prolosti, koja je u 20. stolje?u bila negirana, a u najmanju ruku preu?ivana i marginalizirana.
(Pie: Turkovi? Edin, prof)

Ispis
Zadnjih petnaestak godina smo svjedoci procesa uspavljivanja nacionalne svijesti Bonjaka, a taj proces je doao dotle da bonja?ka javna i politi?ka scena uop?e ne reagira na masovna krenja prava Bonjaka. (Pie: Edin ?ebiri?, prof.)

IspisDecenijama najzna?ajnija sporedna stvar u ivotu jednog prosje?nog mukarca je fudbal. Igra koja je zavladala cijelim svijetom i koja je tokom godina dobila na dinamici i eksplozivnosti ovladala je midijskim prostorom a biti dobar u ganjanju lopte i reetanju protivni?kih mrea donosi i popularnost, novac i respekt.

Više članaka...

>

 
 
 
 

CB Login