Ovdje ste:: SOL STAV Kolumna Koga manje ne volimo
 
 

Koga manje ne volimo

IspisNije rijedak slu?aj da dva brata ne mogu kahvu jedan s drugim popiti, o zajedni?kom radu, investiranju i imovini da i ne govorimo. Dva brata, od iste majke i oca, istih ?edova i nena unuci, obojica mokrili u krevet i ili ljeti iza kie u gljive.

Pa opet ni po jednu! Nije ?udo, onda, kako se ljudi koji nisu u srodstvu ne mogu dogovoriti ni oko najbanalnijih pitanja. Zadnja anketa na SapnaOnLine portalu glasi "Koga vie volite?" uz ponu?ene opcije nama susjednih op?ina - Kalesija i Teo?ak. Anketa ima za cilj da prikae stanje svijesti posjetitelja naeg portala, uglavnom Sapnjaka, njihov stav prema komijama to uklju?uje brojne parametre o kojima oni sami i ne razmiljaju prilikom donoenja odluka, ali su itekako uklju?eni.

Ponajve?u ulogu ima pristup ovim mjestima to uklju?uje saobra?ajne, komunikacijske i ine druge veze. Onda slijedi generalizirani stav o svim stanovnicima ovih op?ina. Potom slijedi stav spram onoga to stavnici ovih op?ina o sebi grade te razvijenost, urbaniziranost u pore?enju sa Sapnom.

Kalesija je cijelo vrijeme imala prednost u omjeru 77% : 23% ili vie to i ne iznena?uje s obzirom da Sapnjaci ne vole one koji se ?ine onim to nisu (prema njihovom miljenju). Nemaju Sapnjaci mnogo bolje miljenje ni o Kalesijancima pa je ova anketa ustvari trebala imati naslov "Koga manje ne volimo?".

Postoji jedna stara narodna izreka koja parafrazirano glasi ovako:

"U Teo?ak ne idi da pozajmi - ne?e ti niko dati!
U Kalesiji ne trai potenje - tamo su svi 'poteni'!
U Sapni ne prosipaj pamet - tamo su svi 'pametni'!"

O?ito da od davnina postoji spoznaja o razli?itosti stanovnika ovih krajeva ali su ljudi uvijek pronalazili na?in da budu dobre komije, da trguju, udaju se i ene i prave prijateljstva. Pomalo je ovo i skretanje panje na ?este ekscese koji se javljaju kada se 'vru?e' glave sudare i na bespotrebno dizanje tenzija kada se neto nepredvi?eno desi.

 

 
 
 
 

CB Login