Ovdje ste:: SOL STAV Kolumna
 
 

Ispis
Gluma je kad nita ne glumi, kazao je jednom prilikom legendarni Zaim Muzaferija. Nazif Muji?, Rom iz Poljica kod Lukavca, nije nita glumio u filmu Danisa Tanovi?a 'Epizoda u ivotu bera?a eljeza'. Nazif nita nije glumio a dobio je 'Srebrnog medvjeda' u Berlinu, nagradu za najboljeg glumca.


Vo?en Tanovi?evim reiserskim genijem Nazif je samo ispri?ao svoju ivotnu pri?u. Onakvu kakva jeste, kakva se dogodila. ...

Pomalo paradoksalno. Ne glumi, a kau ti da si najbolji glumac.

Dok konstitutivni i nekonstitutivni narodi i gra?ani napa?ene zemlje Bosne slave nove filmske nagrade, koriste?i priliku da se narugaju komijama sa istoka i susjedima sa zapada (jer, eto, ima neto u ?emu smo bolji od njih), dok mediji pozivaju da se Danisu i Nazifu priredi 'veli?anstven do?ek', dok iz politi?kih stranaka stiu pateti?ne ?estitke za "promociju kako bh. kinematografije, tako i drave Bosne i Hercegovine", ?ini se da svi ve? zaboravljamo za ta je Nazif, za kakvu ulogu, dobio 'Srebrnog medvjeda'.

Zaboravljamo koliko je ta uloga bila bolna, krvava, koliko poniavaju?a, teka, turobna, upozoravaju?a... Slave?i nagradu, izgleda, zaboravljamo na sutinu, na ono zbog ?ega je film ustvari i snimljen.

Zaboravljamo da Nazif nita nije glumio. Da nita nije glumila ni njegova supruga Senada Alimanovi?, koja je danima u utrobi nosila mrtvu bebu tumaraju?i od vrata do vrata zdravstvenih ustanova u kojima joj nisu eljeli pomo?i jer nije imala 980 KM koliko kota operacija. Bez zdravstvenog osiguranja i novca vra?ena je iz Tuzle, pokuala u Modri?i, pa zatim s tu?om knjiicom zavrila u Doboju, gdje joj je doslovno u posljednji tren spaen ivot.

Zaboravljamo, a ne bismo smjeli. Jer pri?a je ispri?ana, film snimljen, upravo da ne bismo zaboravili na be?utnost, drutva i drave u kojoj ivimo, ali i vlastito licemjerje.

Pateti?ne ?estitke

Nazif i Senada golgotu su preivljavali u novembru 2011. godine. Kome su oni naumpadali do neki dan, dok Tanovi?ev film nije stigao u Berlin? Kome naumpadaju drugi nazifi i senade, a puna ih BiH? Ko bi danas uop?e pri?ao o Nazifu Muji?u, Romu iz Poljica kod Lukavca, 'bera?u eljeza', da sino? u Berlinu nije dobio nagradu?

Nazifu Muji?u ne treba nae licemjerje, ima dovoljno godina i na njega je bezbeli ve? navikao. Ne trebaju mu ni pateti?ne ?estitke, pogotovo ne od ljudi koji nita ili vrlo malo ?ine, a to im je posao, da naprave dravu u kojoj Tanovi? vie nikada ne?e morati snimati ovakav film.

Nazif od nas nita nije ni traio. Osim da bude tretiran kao ljudsko bi?e. A to mu ova drava i drutvo nisu omogu?ili. Zato, dok slavimo berlinsku nagradu, nemojmo zaboraviti kome je ona i za ta dodijeljena.

U protivnom 'Srebrni medvjed', i Danisov i Nazifov, bit ?e tek komadi bezvrijednog metala. Za otpada.

Elvir Huremovi?, Bportal.ba
 
 
 
 

CB Login