Ovdje ste:: SOL STAV Kolumna Kijametski fan
 
 

Kijametski fan

Ispis
Najprije su se pojavile baje u stanu. U gomilama. Dahkad ti se u?ini da su te baje komarci, dahkad da nisu. Jer ima baja gra?u komarca, a ne zuji kad leti. Ujutro ih metlom moe mesti. Toliko su mrtve.
Onda sam pro?itao da nageo se rimski Koloseum na junu stranu. Da se na Manhattanu pojavila ?udovina ivotinja. Nit' je svinja, nit' je pacov, nit' je ?ene. A li?i na sve troje.
"Ne?e na dobro!", pomislio sam.

I dao se na pranje prozora. Pjevuio: Akam geldi, sunce za?e, na tvom licu osta sjaj! Zvu?alo je frapantno pa su komije poru?ile da kane umrijeti prirodnom smr?u, a ne od moje pjesme. Stoga sam zavez'o. I oprao prozore. A kad ja operem prozore, onda je to najljepi dio Saraj'va. Pa me je, budu?i sam zasluio, supruga pustila skoknuti u prostorije nae mjesne zajebnice. Tamo sam zatekao atmosferu.

"Evo su u naoj suverenoj, multietni?koj dravi odlu?ili i manjinama dati pravo da se kandiduju za ovo i ono u vlasti!", rekao je Avram zure?i u prijedlog SDU o na?inu provedbe sucke odluke slu?aja Sejdi? - Finci.

"E, a ja mislio da u nas je manjina vazda imala sva prava. Al' vladaju?a manjina!", reknem ja.
Avram je onda pri?ao kako kad je dola demokratija, oteo mu se uzdah olakanja i otad nikako da prestane uzdisati. Nurija je rek'o Avramu da moe uzdisati kol'ko ho?e.

"Uzdis'o ti, ne uzdis'o, moj je dojam da ?emo svi, bez obzira na naciju i konfesiju, najebat! Al' ne zbog politi?ara, nego je insan turio prst ?e ne treba!", rekne Nurija koji je ?uven po tome kako malo te malo po?ne pri?u o kijametskom danu jer ?ovjek se odrodio od Gospodara.

Intimno sam se sloio s njim. Naime, i meni je zabremedet da zinaluka je sve vie, da iri se pederastija, da mukarci ene mukarce i usvajaju djecu, uzdiu se grjenici i pokvareni ljudi, da ene diu tegove i imaju pravo glasa i u etnju vode ?enad umjesto djece. Da mukarci nose svilenu odje?u, zanemaruju se i kidaju rodbinske veze. Te da insan ima sve manje vremena za insana. I sve to reknem.

"Sve su ti to mali predznaci kijametskog dana! Jo nam samo zemljotres fali pa da slika bude vantaka!", rekne jedva do?ekavi Nurija kojeg smo interno zvali Kijametski fan.

Avram je slegnuo ramenima i nastavio ?itati novine. Svi smo utjeli. Al' je nakon protoka vremena i listanja novina Avram rekao da u posljednje vrijeme, i sude?i po novinama, li?na inicijativa uzima sve vie maha, ali ima i puno udruenih zlo?ina?kih poduhvata. I da bi poslije nalaza revizora ureda za reviziju mnoge ministre i direktore trebalo u haps.

"To ti je, Avrame, zato to su zatvorski kapaciteti popunjeni pa se okrivljeni razmjetaju po ministarstvima, javnim firmama i drugim dravnim institucijama!", zaklju?io je Nurija.

Onda smo svak' svojoj ku?i. Pristavio sam se u krevet. Nije mi se ba spavalo. Zato sam ekran namjestio na federalnu teve. S njom se najbre zaspi. U neko me je doba probudilo stenjanje stepenica i mrdanje zidova u stanu...

"Zemljotres!", reknem, probudim suprugu, a na um mi padne Nurija.

Supruga me je zagrlila i po?ela u?iti La ilahe illallah. Onda sam ja spapunjao deku pa u park. Tamo je Nurija okupljenim objanjavao da kijametski dan samo to nije. Da s neba nam dolazi kazna jer nismo na op?im izborima u dovoljnom broju glasali za SDA. Al' da pripazimo kako ?emo zaokruivat na lokalnim izborima. Jer, poslije izbora, nema kajanja.

"Politika je kurva!", rekne na to kominica Mica koja se u parku pojavila u neglieu.

"E, prava se javila!", rekne Nurija.

Mica onda njemu rekne da ako je ona kurva, onda je on, Nurija, politi?ki makro koji je u stanju raj pretvoriti u pakao.

Pie:
Asaf BE?IROVI?, Oslobo?enje
 
 
 
 

CB Login