Ovdje ste:: SOL STAV Kolumna Ministar Husi? izgubio kompas
 
 

Ministar Husi? izgubio kompas

Ispis
Ministar unutranjih poslova Tuzlanskog kantona Amir Husi? (SBB BiH) nedugo nakon preuzimanja mandata upao je u vatru koju je sam zapalio.


Pokuaj da 'blitzkriegom' izvri smjene u MUP-u Tuzlanskog kantona, te da 'pomete' i Nezavisni policijski odbor TK, propale su nakon to su otro reagirali vode?i predstavnici me?unarodne zajednice u BiH. Na adresu Skuptine TK stigla su pisma ameri?kog ambasadora u BiH Patricka Moona, OHR-a i efa Delegacije Evropske unije u BiH Petera Sorensena.

Zajedni?ki imenitelj ovih pisama je da ne postoje razlozi za smjenu Nezavisnog odbora, da se odluke o tome donose ishitreno i da to predstavlja klasi?no mijeanje politike u rad policije. Peter Sorensen je bio nedvosmislen: Smjena Odbora na ovakav na?in je bez presedana u policijskom sistemu BiH.

Nakon ovih pisama, koja su upu?ena i na adrese strana?kih efova nove vlasti u TK-a, Zlatka Lagumdije (SDP) i Fahrudina Radon?i?a (SBB BiH), skuptinski zastupnici vladaju?e koalcije su mudro zaklju?ili da treba 'povu?i ru?nu', pa je ve? pripremljena smjena Nezavisnog odbora povu?ena s dnevnog reda Skuptine Tuzlanskog kantona.

Predstavnici me?unarodne zajednice jo su otriji na sastancima iza zatvorenih vrata.

Da se 'malo pretjeralo' s preuzimanjem kontrole nad policijom, shvatili su i u SDP-u i u SBB BiH. Zbog toga nije bilo nikakvih reakcija, ve? je mudro posluan 'savjet' koji je stigao iz Ambasade SAD, OHR-a i Delegacije EU.

Iako je poruka bila nedvosmislena, ministar Husi? je o?ito nije shvatio. On sve vrijeme ne vidi u ?emu je problem, a opravdanje za svoje postupke trai u, kako ga naziva, 'skandaloznom zakonu'.

?ak i nakon to je pozvan na 'roditeljski sastanak' u Sarajevo, na kojem je razgovarao (ta?nije sluao ta mu imaju re?i) sa Richardom Woodom, efom sekcije za sprovo?enje zakona u Delegaciji Evropske unije u BiH i Ole Hammerom, politi?kim savjetnikom ambasadora Petere Sorensena, ministar Husi? istrajava u tome da su 'svi ukrivu, a on upravu'. U saop?enju koje je nakon posjete Sarajevu izdao MUP Tuzlanskog kantona navodi se kako je ministar Husi? upoznao sagovornike sa "posljedicama koje su proizvele skandalozne izmjene Zakona o policijskim slubenicima TK-a iz decembra 2011. godine".

U svakoj bi zemlji bilo skandalozno da ministar zakone koje je duan provoditi naziva skandaloznim.

Naime, ?ak i da zakon nije dobar, on je vae?i, to ?e re?i da ministar Husi?, kao i svako drugi, duan da ga potuje. Ukoliko, pak, ministar misli da zakon ne valja, procedura je jasna - pokrenu se izmjene, o njima raspravlja Vlada, predloi ih Skuptini i ona ih usvoji. Jednostavno, da jednostavnije ne moe biti. Sve bi to (valjda) trebao znati i jedan ministar.

Da stvar bude do kraja paradoksalna, izmjene zakona koje ministar Husi? naziva skandaloznim prihvatila je Vlada ?iji je on sada ?lan, a zatim jednoglasno usvojila i Skuptina Tuzlanskog kantona, uklju?uju?i i zastupnike (i dalje vladaju?eg) SDP-a i Husi?evog (tada opocizionog) SBB BiH. Na ove izmjene zakona primjedbe nisu imali ni u OHR-u i u EUPM, a gotovo identi?an zakon je na snazi i u svim drugim kantonima.

Sve ovo zna ili bi trebao znati i ministar Husi?, osim ako nije 'obolio' od ?este boljke ovdanjih ministara - da misli kako svijet po?inje s po?etkom njegovog mandata.

Elvir Huremovi?, bportal.ba
 
 
 
 

CB Login