Ovdje ste:: SOL STAV Kolumna
 
 

Ispis
Iako je pri?a o krizi, privrednom guenju i propadanju te svakodnevnim dvostrukim standardima jasna i osnovcima jednostavno je teko ne primjetiti kada nas iznova zapljusnu dvostruki standardi i uriniranje po nekim kategorijama stanovnitva koje se primjenjuju u ovoj zemlji.


Posljednje takvo iznena?enje dolazi iz javnog sektora, ta?nije, sektora budetskih korisnika. Naime, op?inski namjetenici u Tuzli ?e, uprkos svoj fantasti?noj neu?inkovitosti dobiti (uz ionako masne plate i visoke iznose za tople obroke) regres u iznosu od po 600 KM! Tako ?e Imamovi? svoje poslunike umjesto na Panonsko more poslati na pravo more, bilo Jadransko ili Sredozemno. Me?utim, da lokalni kriti?ari ne zalaju prerano kako je ovo jo jedan pljuva?ki tekst po njegovom Veli?anstvu Jasminu Imamovi?u, ovdje pri?a tek dobiva zamah! Regres ?e dobiti i drugi naju?inkoviti sloj budetskih korisnika a to su oni kojima imamo zahvaliti ovako divnu sigurnosnu situaciju i svakodnevno etanje osu?enika za pokuaje ubistva, silovanja, teke plja?ke, nanoenje tekih tjelesnih ozljeda i sl. Ne treba poga?ati, rije? je o sudijama, pravobraniocima i tuiteljima. Njih 145 (samo na Kantonu) od ?ega 81 op?inski sudija, 24 kantonalnih te 30 op?inskih tuilaca (ako je vjerovati spisku istih na stranici pravosudje.ba) o?ekuje regrese u iznosu od 600 do fantasti?nih 1200 KM!! Svakako, uzimaju?i u obzir da je pravosu?e jako efikasno kada je u pitanju strogo kanjavanje ljudi koji ionako potuju zakon a blago ili nikakvo kanjavanje onih koji svakako kre isti, mislim da su pomenuti svoj regres itekako - zasluili.

ta sad? Op?inari ?e dobiti svojih 600 KM (pored redovnih plata, toplih obroka, naknada za prevoz i inih prinadlenosti i subvencija poput dabnog parkinga, ulaznica na Panonsko i sl.). Sudije i tuioci ?e pored svojih skromnih plata u rasponu od u prosjeku 2000 do 3990 KM (bez ostalih dodataka!) dobiti jo dvije ili ?etiri prosje?ne penzije da se opuste na nekoj egzoti?noj destinaciji. ta ?e dobiti ostali budetski korisnici? ta ?e dobiti vrijedne u?iteljice, nastavnici u osnovnim i srednjim kolama koji se svaki dan bore sa loim uslovima rada, problemati?nom i odgojno zaputenom djecom koji ne vide autoritet ?ak ni u roditeljima a kamoli u nekom poluispijenom prosvjetaru? Da li ?e regres dobiti medicinska sestra koja danas isprazni 30 posuda sa urinom i fecesom? Da li se makar tre?ina sudijskog regresa smijei vatrogascu koji rizikuje ivot svaki put kada izlazi na teren ili pak policajcu koji ?u?i na suncu a kojem se smije lokalni kriminalac iz zatamnjenog dipa? Odgovor na sva ova pitanja je negativan budu?i da su, kako je to Orwell davno primjetio u svojoj ivotinjskoj farmi, neke ivotinje jednakije od onih drugih. Iako je Vlada TK skoro kategori?no rekla da nema nita od regresa za budetske korisnike ove godine (budu?i da je budet u konstantnom deficitu, privreda u rasulu a kantonalna administracija preobimna, preskupa i neu?inkovita), ispostavilo se da me?u budetske korisnike izgleda ne spadaju op?inske i kantonalne sudije, tuioci, op?inski slubenici i sl

Tako valjda i treba; jedni pored natprosje?no velikih plata trae jo samo malo, bez obzira to nivo kriminala stalno raste, lopovi, ubice i nasilnici se (iako osu?eni!) etkaju vikendima po ulicama ili sre?uju stare ra?une. Drugi pak, osim to ih ve?ina spada u klasu cezaroida (?itaj: dupeuvlaka?a i guzoljubaca), nita ne doprinose sveop?em progresu grada Tuzle i zaslueno ?e, umjesto na Panonsko, oti?i na pravo more. Tre?i (oni najbrojniji) ?e nakon to se sve desi i pro?e (opet) poviti glave i promrmljati hajd ba, dobro je i ovo to ima. to je najtunije, svi spadaju u istu kategoriju, svi su javni slubenici i korisnici budeta i svi bi jednako trebali podnijeti teret krize - ako nema novca za nikoga onda tako treba i da ostane. Ako novca pak ve? ima, da li je uopte korektno da neko dobije jako mnogo a neko - nita. Da, neke su ivotinje stvarno jednakije od onih drugih
ejn Husejefendi?, TIP
 
 
 
 

CB Login