Ispis
Ispade od toga sasvim pristojna afera. Turski premijer Erdogan izjavio je ovih dana, podsjetimo, kako mu je Alija Izetbegovi?, kad ga je onomad posjetio u bolnici, "ostavio Bosnu u amanet".

Poto mu je, je li, Alija Izetbegovi? ostavio Bosnu u amanet, Erdogan je dodao kako ?e Turska u?initi sve to je u njenoj mo?i da bi se u Bosni i Hercegovini uspostavili mir, sigurnost i blagostanje. Izjava je na naim stranama snano odjeknula. Milorad Dodik u tome je prepoznao ja?u aktivnost Turske, Igor Radoji?i? je ustvrdio da Bosna nije nasljedna begovina, Dragan ?ovi? je ironi?no kazao "aferim", orijentalista Darko Tanaskovi? je pozvao srpske i hrvatske politi?are u BiH da zajedni?ki odbace tursku politiku, a istori?ar ?edomir Anti? se ponadao da ?e Predsjednitvo BiH posti?i konsenzus i odgovoriti Erdoganu na "provokaciju".

U Predsjednitvu BiH, znamo, sjedi i Bakir Izetbegovi?, sin Alije Izetbegovi?a. Teko je o?ekivati da bi se Izetbegovi? suprotstavio Erdoganu, naro?ito ako se prisjetimo njegove recentne izjave koja je tako?er uzburkala lokalnu javnost. Jedva da je prolo pet mjeseci otkad je Izetbegovi? ustvrdio da Erdogan ne pripada samo Turskoj nego da je on "na zajedni?ki lider". Ipak, politiku na stranu, Bakiru Izetbegovi?u bi barem ljudski moralo zasmetati da Erdogan danas iz dnevnopoliti?kih motiva mae neprovjerljivim izjavama mrtvog ?ovjeka. Iako Mladen Bosi?, recimo, ni najmanje ne sumnja u pouzdanost Erdoganovog prisje?anja, racionalan ?ovjek bi se morao upitati da li Erdogana sje?anje moda i ne vara. Postavlja se i pitanje na kojem su jeziku njih dvojica pri?ali? Da li je neko vodio zapisnik i ima li barem neki svjedok koji bi mogao potkrijepiti ispravnost Erdoganovog prisje?anja? Moda je tu bio neki prevodilac? A moe biti i da je Alija Izetbegovi? Erdogana na odlasku pozdravio sa "Allahimanet", a da je ovaj od toga nadogradio ostavljanje Bosne u amanet?   

Dobro, gornji niz retori?kih pitanja i nije ba posve ozbiljan, no ukazuje na slabost temelja samog povoda za bosanskohercegova?ku unutarnjopoliti?ku frku. Jer Erdoganova izjava nije izre?ena zbog bosanskohercegova?ke, nego zbog turske javnosti; i ona, naime, prvenstveno ima unutarnjopoliti?ke (turske) motive. Oko dva miliona bh. muslimana unutar globalne muslimanske zajednice statisti?ki predstavljaju jedva neto izme?u jedan i dva promila, no u simboli?kom se smislu, zbog cijelog niza razloga, kao i Palestinci uostalom, ispostavljaju kao mnogo ozbiljniji "kapital". Prizivaju?i navodnu izjavu Alije Izetbegovi?a, Erdogan kao da eli potvrditi izjavu Bakira Izetbegovi?a o sebi kao o "zajedni?kom lideru". Ta izjava cilja primarno na tursko bira?ko tijelo. To to ona moe da izazove ?itavu dramu u Bosni i Hercegovini, uz nervozne izjave srpskih i hrvatskih lidera i znakovitu utnju bonja?kih, vie, naravno, govori o BiH nego o Turskoj.   

Bio sam u Rumuniji prije dva mjeseca i tamo sam iz jednog natpisa na fasadama i?itavao dvije stvari. Iz frekvencije natpisa, ?inilo mi se da naslu?ujem rairenost siromatva, a iz same rije?i turski uticaj na rumunski jezik. Natpis o kojem govorim, natpis koji se sastoji iz jedne rije?i, natpis koji ?ete svako malo vidjeti u Rumuniji, uz banke i mjenja?nice jest - Amanet. Taj natpis, je li, ozna?ava zalagaonicu. Amanet je i u naem jeziku, veli nam rje?nik daju?i jedno od zna?enja ove rije?i, "predmet dat na ?uvanje". ta je to nego zalog? Ima jedna dje?ija igra to se za vrijeme mog djetinjstva u (centralnoj Bosni) zvala "zaloga". To je ona ista igra to je na nekim drugim koordinatima "jugoslovenskog istorijskog prostora" zovu "fota". Lajtmotiv igre biva pitanje "ta da radi ovaj zalog?". U tom kontekstu, ?injenica da je Alija Izetbegovi? Erdoganu navodno ostavio Bosnu i Hercegovinu u amanet, itekako ima smisla. U globalnom kontekstu, Bosna i Hercegovina, naalost, predstavlja tek zalog iz dje?ije igre, pojam zgodan za doma?u (zlo)upotrebu, bez potrebe preispitivanja da li ta (zlo)upotreba drugdje ?ini tetu. Nije Turska jedina ilustracija tog fenomena, makar trenutno jest najtransparentnija. Kao i u nekim ranijim istorijskim situacijama, u svjetskom okviru, Bosna i Hercegovina predstavlja tek simboli?no "bojno polje" na kojem se regionalne i planetarne sile "dokazuju". Obe?ava tako Erdogan (u ime Turske) Bosni i Hercegovini "mir, sigurnost i blagostanje". Mir, takav-kakav, postoji ve? esnaest-sedamnaest godina, no sigurnosti i blagostanja niti ima niti se naslu?uju. Izjave poput navedene Bosnu i Hercegovinu ne pribliavaju sigurnosti i blagostanju, no to im, rekosmo, i nije bio cilj. Erdoganu je bitno u?vrstiti svoju reputaciju na doma?em terenu, a medijsko-politi?ka "bura u ?ai vode" unutar Bosne i Hercegovine samo je kolateralna teta. Kao i ostale takve "bure", i ova ?e se naposljetku smiriti, no ne?e pro?i dugo, a neki ?e drugi "igra?" obznaniti svoju ideju o tome "ta (treba) da radi ovaj zalog", pa ?e po?eti nova "bura" i tako sve iznova. A vrijeme prolazi i ivoti prolaze i, tono kau, i kad sve stane, samo djeca rastu, djeca to se, izgleda, vie ne igraju zaloga, pa se odrasli igraju zaloga - s njima i u njih.  

Muharem Bazdulj, Oslobo?enje