Ovdje ste:: SOL STAV Foto-kritika Parking?
 
 

Parking?

IspisOvo je parking. A tu jei armatura koja bi u budu?nosti trebala da slui kao osnova za stubove garaa koje bi se trebale graditi.


Radnim danima ovdje je teko prona?i slobodno mjesto a parkiranje se i napla?uje. Da li ovakvi uslovi odgovaraju pariingu? Ko ?e platiti eventualnu tetu na vozilima?

 

Zato nije postavljeno upozorenje voza?ima? Zato sporni dio parkinga nije ograni?en i parkiranje onemogu?eno? Zato se kod nas sve radi amaterski?

 
 
 
 

CB Login