Ovdje ste:: SOL STAV Foto-kritika
 
 

IspisBahato ponaanje prema kulturno-historijskom naslije?u na prostoru nae op?ine se i dalje nastavlja. Odgovorni ?ute ili nisu upoznati. Krajnje je vrijeme da se uklju?e u rjeavanje ovog problema.


U ovom slu?aju rije? je o skoro unitenoj nekropoli ste?aka u Gornjoj Sapni (Ugara/Skenderua), koja je u posljednjih 10 godina unitena vie nego ikada ranije. Pored nekropole je nedavno izgra?ena tala a nesavjesni vlasnik je nekropolu sveo na 4-5 ispreturanih ste?aka.

 

Rjeenje za ovaj problem je potrebno hitno prona?i a SapnaOnLine preporu?uje izmjetanje ste?aka na siguriju lokaciju a na originalnoj lokaciji postavljanje table sa osnovnim informacijama.

Fotografije napravljene 17. 10. 2008. godine.

 
 
 
 

CB Login