Ispis


Ovo je jo jedno skretanje panje zvani?nicima i onima koji bi se trebali pozabaviti sigurno?u u?enika.
Slomljeni gol na junoj strani igralita o?igledno vreba svoju rtvu. Nadamo se da je ne?e do?ekati!