Saobra?ani znak

Ispis
Malo voza?a prati saobra?ajne znakove, osim ukoliko se nalaze po prvi put na nekim putnim pravcima. Tada su znakovi od klju?ne vanosti za pripremu voza?a za ono to slijedi, bilo da su to radovi, krivine, odron na putu, pjea?ki prelaz i sli?no.


Zato se svaki pogreno postavljen ili protuma?en znak moe voza?ima obiti o glavu i unesre?iti.  Na fotografijama se nalazi znak koji se nalazi na prole godine asfaltiranoj dionici puta od Godua prema Sapni.

Da li je postavljen ispravno prosudite sami.

FOTOGRAFIJE