Ispis


Kada se pomene kategorija invalida prva se javlja pomisao na invalide rata. U aprilu mjesecu je, pak, osnovano Udruenje invalida Sapna koje okuplja neratne invalide.
Udruenje predstavlja i zastupa Junuzovi? Hazim, predsjednik koji naglaava kako je cilj udruenja mijenjati svijest institucija sistema i cjelokupno drutva o invalidima te smanjiti netolerantan odnos javnosti prema ovoj kategoriji stanovnitva.

Obzirom da je udruenje staro tek est mjeseci evidentnijih aktivnosti jo uvijek nema ali se pove?ava broj ?lanova to je i primarni cilj.