Ispis
Bosna i Hercegovina je siromana ako ju se pogleda kroz prizmu medija na virtuelnoj svjetskoj mrei. Naalost je to odraz naih skromnih apetita. Vie od  polovine medija na webu li?e jedni na druge, ne samo vizuelno nego i sadrajem.


Zahvaljuju?i dostupnosti definisanih predloaka za internet prezentacije i njihovoj relativno niskoj cijeni svako od nas danas moe postati vlasnikom medija. Me?utim, to ne zna?i da moe pridobiti povjerenje publike.

Kreativnost zarobljena unutar COPY PASTE djelovanja

Nerealno je vie i brojati koliko se sajtova vezanih za neko lokalno podru?je ili oblast svakodnevno pojavljuje na internetu, jer taj broj iz dana u dan i raste, ali se i smanjuje. Varira. Entuzijasti, nerijetko volonteri, patrote i vrlo ?esto mladi ljudi bez naro?itih drugih obaveza kreiraju i po?inju odravati sajtove ?iji su sadraji bazirani na informacijama iz lokalne sredine. U nedostatku vijesti ili ideja, takvi sajtovi namjenjeni prvenstveno ciljanoj publici ?esto postaju mjesto zbiranja agencijskih vijesti i zanimljivosti kopiranih sa drugih sajtova. Time polagano gube zna?aj i njihova sudbina, ukoliko nastave tu praksu je sigurno izumiranje. Nikad se u sutini ne uspiju nametnuti publici, jer nemaju kapacitete i mo? boriti se sa elektronskim medijima na internetu. Njihovi kreatori skoro u pravilu toga nisu svjesni jer nisu stru?njaci za oblast u koju su se upustili.

Elektronski mediji dominiraju i internetskim medijskim prostorom

Povjerenje publike na internetu najozbiljnije je u rukama javnih, ali sve ?e?e i privatnih elektronskih medija. to su generalno poznatiji, to je vie korisnika i njihovih online sadraja. Ozbiljan i objektivan odnos prema aktuelnim doga?ajima, tematiziranje problema i oslukivanje javnosti glavni su faktori ?uvanja panje na sadrajima odre?enog medija. Mogu?nost reakcije u obliku ocjene ili komentara pove?ava popularnost medija, ali i osje?aj prema njihovoj odgovornosti. Tre?a stvar je to mediji formirani prije ili izvan interneta imaju mogu?nost vie za obogatiti web strane multimedijalnim sadrajima vlastite produkcije i time postati jedinstveni. Njima se po logici generalno najvie i vjeruje! Tu se i krije njihova velika prednost. Tradicionalni profesionalazim novinarstva morao bi biti temelj i online medija, ukoliko ele opstati na mrei. U suprotnom, njihove anse u startu su osu?ene na propast!


Azra Mei?  - buka