Ovdje ste:: SMS Servis
 
 

SMS Servis

Ispis
     Zemlja    Klju?na Rije?      Telf:                     Cijena                  
         

Ako elite da naru?ite muzi?ku na Omladinskom  Radiu Sapna moete poslati SMS
poruku na Selde?i na?in

Ukucajte TXT(razmak) Sapna (razmak)eljeni text i pjesmu i poaljite na broj
zemlje iz koje dolaziteNpr. TXT SAPNA pozdravljam, zelim pjesmu...Send :)))


EMITOVANJE PROGRAMA OMLADINSKOG RADIJA SAPNA JE SLEDE?I:

Auto DJ od 10:00 h  do 21:30 h

Uklju?enje uivo DJ-a i SMS Servis od 21:30 h  do  01:30 h

Od 01:30 h do 10:00h Radio je ne aktivan!


Ukoliko elite dobrovoljno uplatiti sredstva na ra?un Omladinskog Radija Sapna  moete to uraditi na slijede?i na?in


Ra?un Omladinskog Radia Sapna  je kod slijede?e banke:

Ime Banke : NLB Tuzlanska Banka

swift-bic: TBTUBA22

Iban: BA391321410269611536

Konto: 102696115
 
 
 
 

CB Login