Ovdje ste:: O SAPNI Mjesne zajednice MZ Sapna

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

MZ Sapna

Ispis
Mjesna zajednica Sapna obuhvata podru?je Gornje Sapne. Prijeratna MZ Sapna je obuhvatala cijelu Sapnu, i Gornju i Donju, ali se u toku rata podijelila na dvije: MZ Sapna i MZ Kraljevi?i.

 

MZ Sapna broji oko 2000 stanovnika a veliki dio njih je na privremenom radu u inostrantvu. Nakon rata su se realizirali projekti vodosnabdijevanja, kao i u ve?em dijelu op?ine i to sa izvora Plo?e u ovoj MZ a upravo je u realizaciji izgradnja uli?ne rasvjete. Najavljeno reasfaltiranje dijela puta od Vitini?kog puta do izlaza iz Sapne prema Goduu je odgo?eno za slijede?u godinu. U okviru toga projekta ova ?e dionica puta kona?no dobiti trotoare. Put koji vodi od Kalesije ?e se u Sapni spajati sa putem Zvornik - Priboj upravo u Gornjoj Sapni.

Na podru?ju ove MZ je nakon rata izgra?ena podru?na kola do 4 razreda. Unutar ove MZ su i zaseoci Mahala, Krukovac i Skenderua. Predsjednik MZ je Salih Omerovi?. Brojni su projekti koji ?ekaju na realizaciju a me?u njima je i izgradnja spomen-obiljeja palim borcima. U toku rata je u Gornjoj Sapni bila smjetena komanda 206. viteke brigade.by ejla Selimovi?

 
 
 
 

CB Login