Ispis
Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji puta Sapna - Godu. U ovoj fazi rekonstrukcije planirano je proirenje i asfaltiranje 500 metara puta, po?evi od kraja za sada asfaltiranog dijela puta kod Staroku?e prema Sapni.


Izvo?a? radova je kao i na ure?enju rije?nog korita, firma "Izgradnja" iz Teo?aka a mi imamo nekoliko fotografija.