Nastavljanje ukori?ivanje Sapne

Ispis
U toku je nastavak realizacije projekta ukori?ivanja rijeke Sapne u njenom toku kroz istoimeno naselje. Do sada je ukupno ukori?eno skoro 500 metara a u ovoj fazi je rije? o sanaciji vodenog toka u duini od 90 metara ?ime se ova, nerijetko problemeti?na rijeka, stavlja pod kontrolu i sprije?ava nastajanje ve?e materijalne tete na stambenim objektima kakva zna nastati nakon obilnijih padavina.

Nakon zavretka ove dionice projekt ?e se nastaviti prema prioritetima i procjeni ugroenosti.

Investicija u ovoj fazi iznosi oko 170.000 KM i obezbije?ena je izdvajanjem Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva Tuzlanskog kantona a izvo?a? radova je firma Izgradnja iz Teo?aka.
Rok za zavretak radova je 50 dana od uvo?enja u posao te se okon?anje poslova o?ekuje do prvih snijenih padavina.